Eco Domuś Expo

Zdjęcie dzięki uprzejmości Leszka Paradowskiego

W maju 2021 roku kolektyw Warsaw Bauhaus wziął pod opiekę pierwszy projekt architektoniczny Waltera Gropiusa – zabytkowy spichlerz z 1906 roku w Jankowie Pomorskim (województwo zachodnio-pomorskie). Przez ostatnie dwa lata zaprosiliśmy do współpracy grupę architektów, artystów, ekologów, aktywistów i innych specjalistów, z którymi tworzymy plan konserwacji budynku i rewitalizacji jego otoczenia. Obejmie on zarówno gruntowną renowację i adaptację architektoniczną, jak i działania kulturalne, społeczne i edukacyjne, które będą się odbywać wokół obiektu. 

Naszym celem jest przekształcenie Spichlerza Gropiusa w międzynarodowe, multidyscyplinarne centrum twórczej współpracy poprzez zrównoważony program społeczny i kulturalny.

Integracja przed Spichlerzem

Projekt Eco Domuś Expo ma na celu stworzenie ewoluującej plenerowej przestrzeni wystawienniczej dla zrównoważonej, modułowej i ekologicznej architektury na terenie spichlerza. W styczniu 2023 roku opublikowaliśmy program, który zamierzamy zrealizować na terenie obiektu, główne działania będą obejmować:

  • stworzenie, w ramach angażującego procesu, wystawy architektonicznej w formie ekowioski przy Spichlerzu Gropiusa, która rzuci nowe światło na tło historyczne miejsca,
  • podtrzymywanie zróżnicowanego, multidyscyplinarnego programu wymiany, dotyczącego autonomicznych, niezależnych i samowystarczalnych schronień i siedlisk,
  • kultywowanie rozwijającej się serii spotkań (p)artycypacyjnych dotyczących praktyk projektowych, badających istniejące modele, takie jak Bauhaus, Black Mountain College, Manifest First Things First, History of Housing Exhibitions, The Woman’s Building i inne,
  • proponowanie tanich alternatyw wystawienniczych: od dioram walizkowych, paneli architektonicznych, miniaturowych modeli do pełnowymiarowych pawilonów, struktur eksperymentalnych i schronów,
  • stworzenie rozwijającej się biblioteki/czytelni o tematyce naszego programu, zawierającej teksty Bucky Fullera, Charlotte Perriand, Marie Meloney, Roberta Owena, Waltera Gropiusa, Renzo Piano/RPBW, Rural Studio, Shigeru Ban Studio, Maya Lin Studio i wielu innych.

W naszym projekcie zastosujemy demokratyczny (dostępny i współpracujący) proces, który będzie ewaluowany w trakcie realizacji. Międzynarodowe Centrum Współpracy Twórczej i nasze działania w nim zgromadzą praktyków z różnych dziedzin o wspólnych celach, którym przyświecać będzie nasze motto: Less Ego More Eco.

Wierzymy, że projekt Eco Domuś Expo przyniesie znaczące korzyści na wielu polach procesów twórczych, w tym architektury, projektowania, sieci współpracy, ochrony zabytków i rewitalizacji. Biorąc przykład ze społeczności Black Mountain College i Bauhausu, planujemy stworzyć współczesny kolektyw, który zainspiruje przyszłe pokolenia artystów, projektantów, architektów, kuratorów, badaczy i innowatorów do wspólnej pracy na rzecz lepszego, bardziej zrównoważonego społeczeństwa.

Inspiracje: