About

Warsaw Bauhaus: multidyscyplinarny, kolektywny organizm miejski związany z zagadnieniami architektury, sztuki, performansu, tańca i teatru.

WarsawBauhaus is an evolving organism engaged in diverse creative activities
involving art, design and theatre.

Obszary architektury i sztuki humanizmu powinny być odwzorowaniem samego życia, co zakłada dogłębną znajomość zagadnień biologicznych, społecznych, technicznych i artystycznych…

– Bauhaus: Walter Gropius, Paul Klee, Gunta Stolzl,  Anni Albers, Lucia Nagy, Marianne Brandt, Laszlo Moholy-Nagy, Oskar Schlemmer + Others

Our guiding principle was that design is neither an intellectual nor a material affair, but simply an integral part of life, necessary for everyone who defends humanistic values in a democratic society… A modern, harmonic and lively art and architecture are the visible signs of an authentic democracy…

– Bauhaus: Walter Gropius, Paul Klee, Gunta Stolzl,  Anni Albers, Lucia Nagy, Marianne Brandt, Laszlo Moholy-Nagy, Oskar Schlemmer + Others

… nie możemy mieć nadziei zbudowania lepszego świata bez ulepszania idei indywidualności. W tym celu każdy / każda  z nas musi spróbować pracować nad sobą, i w tym samym czasie dzielić odpowiedzialność za całą ludzkość, a naszą szczególną odpowiedzialnością jest udzielanie pomocy tym , którym jest ona najbardziej potrzebna…

Maria Curie-Skłodowska

… we cannot hope to build a better world without improving the idea of individuality. To that end each of us must try to work for his / her own improvement , and at the same time share a general responsibility for all humanity, our particular duty being to aid those to whom we think we can be most useful…

Maria Curie-Skłodowska

…spróbujmy współtworzyc miasto jako wielobarwną tkaniną społeczną, w której każdy ludzki talent znajdzie miejsce nadziei…

Margaret Mead

…let us try to collectively create a city as a social fabric of many colours, in which each diverse human gift can find a hopeful place …

Margaret Mead

 

jeanseberg                      Marie Curie                                             mmead                                   sontag                                 AnneFrank350                    kathekollwitz     ShowImage.ashx                 91_1Lg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s