[about:] WARSAW BAUHAUS

.


Curie City site in Warsaw

Warsaw Bauhaus

a cooperative organism cultivating progressive reSearch alternatives to the Art World involving art, performance, architecture, music, theatre, psychoreogeography, pataphysics, ecology, living science, slow fluxus technology, etc ~ Less Ego More Eco ~

Warsaw Bauhaus is an interdisciplinary, constantly living and changing organism active in many fields of art. Our foundation creates and engages in events at the intersection of visual arts, architecture, conservation, design, performance, dance and theater. We act in a collective and social way. As a team of artists, cultural animators and curators we create situations whose core is embedded in a social and historical context. Our practice is based on conscious openness and transparency. Following the ideas of Walter Gropius, we firmly believe that the fields of architecture, humanism and art should reflect life itself by bringing a deeper knowledge of the environment, society, technology and artistic issues into wider circulation.


Queerie City reading club meeting / part of Curie City program

For over 8 years we created and curated many projects for local and International audiences. Our approach is dedicated to long-term organic work, that allows art & architecture to find new ways of dialogue with recipients, allowing them to become co-creators of artistic events. Our most recognizable projects to date are:

  1. Curie City – our Mothership that probes the city of Warsaw in different places and forms. A sanctuary for artistic and social freedom, it organizes itself in different venues, but always dedicated to meetings, discussions, exhibitions, performances and happenings.
  2. Time Capsule – an ongoing interdisciplinary & International project with strong focus on contemporary dramaturgy.; Composed of residencies, workshops, exhibitions, new texts for stage readings and intimate events, the project strives to create a record of our times by versatile forms of art. Over six years of research, artwork and writings will be summed in an anthology of performance texts, art prints & essays;
  3. Festival War<So>Vie -two editions held in 2013 and 2014 in Warsaw, examined the creative potential of the city, discovering many hidden and unused places as a site specific context for spontaneous performative interaction between artists, urban activists and the city inhabitants.
  4. Gropius Granary – in May 2021 Warsaw Bauhaus foundation acquired the first architectural project created by Walter Gropius – a granary designed for his uncle Erich Gropius . We realized that the work of a young architect who later became the founder of the school of Bauhaus and its philosophy, was the most appropriate space for creating a Museum of Utopia. We are interested in exploring the legacy of Bauhaus, Black Mountain College, and similar avant-garde experiments of co-creation, by establishing future Institute of Eutopian Practice. To learn more, go to GROPIUS GRANARY.

Warsaw Bauhaus jest interdyscyplinarnym, nieustannie żywym i zmieniającym się organizmem działającym na wielu polach sztuki. Nasza fundacja tworzy i angażuje się w wydarzenia ze styku sztuk wizualnych, architektury,konserwacji zabytków, designu, performansu, tańca i teatru. Działamy w sposób kolektywny i społeczny. Jako zespół artystów, animatorów kultury i kuratorów stwarzamy sytuacje, których rdzeń osadzony jest w kontekście społecznym i historycznym. Nasza praktyka opiera się na świadomej otwartości i transparentności działań. Podążając za ideami Waltera Gropiusa głęboko wierzymy, że obszary architektury, humanizmu i sztuki powinny odzwierciedlać życie jako takie, poprzez wprowadzenie do szerszego obiegu pogłębionej wiedzy o środowisku, społeczeństwie, technologii i zagadnieniach artystycznych.

Na przestrzeni ponad 8 lat przygotowaliśmy liczne projekty dla warszawskiej i międzynarodowej publiczności. Podchodzimy do przygotowywanych przez nas działań w sposób długofalowy, stawiając na organiczne rozwijanie kuratorskiej pracy. Dzięki temu udaje nam się uzyskać przestrzeń i czas, dzięki którym sztuka oraz architektura znajdują nowe drogi dialogu z publicznością, pozwalając jej na współtworzenie artystycznych wydarzeń.

Nasze najwazniejsze projekty to:

1.Curie City – nasz projekt warszawski, Któremu patronuje Maria Curie-Skłodowska i który w różnych miejscach i formach bada potencjał artystyczny miasta Warszawy i pozwala na wolne formy kreacji artystów, którzy do nas przychodzą. Jest ostoją wolności artystycznej i społecznej, organizuje się w różnych miejscach, ale zawsze poświęca się go spotkaniom, dyskusjom, wystawom, spektaklom i happeningom.

2. Kapsuła Czasu – trwający obecnie interdyscyplinarny i międzynarodowy projekt skupiający się na współczesnej dramaturgii; składający się z rezydencji, warsztatów, wystaw, nowych tekstów do czytania na scenie oraz kameralnych wydarzeń, projekt stara się stworzyć zapis naszych czasów poprzez różnorodne formy sztuki. Ponad sześcioletnie badania, prace artystyczne i pisarskie zostaną podsumowane w antologii tekstów performatywnych, grafik i esejów;

3. War<So>Vie – dwie edycje, które odbyły się w 2013 i 2014 roku w Warszawie, badały twórczy potencjał miasta, odkrywając wiele ukrytych i niewykorzystanych miejsc jako specyficzny kontekst dla spontanicznej performatywnej interakcji pomiędzy artystami, aktywistami miejskimi i mieszkańcami miasta.

4. Spichlerz Gropiusa – w maju 2021 roku Fundacja Warsaw Bauhaus nabyła pierwszy projekt architektoniczny stworzony przez Waltera Gropiusa – spichlerz zaprojektowany dla jego wuja. Uznaliśmy, że dzieło młodego architekta, który później stał się twórcą szkoły Bauhausu i jej filozofii, jest najodpowiedniejszą przestrzenią do stworzenia Muzeum Utopii. Jesteśmy zainteresowani zgłębianiem dziedzictwa Bauhausu, Black Mountain College i podobnych awangardowych eksperymentów współtworzenia poprzez powołanie w przyszłości Instytutu Praktyki Eutopijnej. Aby dowiedzieć się więcej, wejdź na stronę GROPIUS GRANARY.


Recreating Bauhaus performance in front of Curie City , dance : Tanz 23/24 (2021)

Public event for the Gropius Granary

Performance in the frame of War<So>Vie Festival

Email: curiecity@gmail.comTel. +48 609 807 730

/wawbauhaus


Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s