(P)ARTICIPATION GRAINSTORMINGS

As a result of a public auction organized by Drawsko Pomorskie county in North-western Poland in May 2021, Warsaw Bauhaus Foundation acquired the first architectural project of Bauhaus founder Walter Gropius. The Granary was built in 1906 and remained vacant for a long time in Jankowo Pomorskie, a village of less than 500 hundred inhabitants located in the Drawsko Pomorskie County. Our goal is that the historically significant site and its surroundings should be revitalized by bringing together artists, scholars as well as local activists and residents of the region. We hope that Gropius Granary can hold multiple functions, including that of a (M)Useum of Utopia and Architecture.

We hope to create a vibrant international multidisciplinary art and educational center at the renovated Gropius Granary which would act as a meeting place for diverse participation, offering a wide variety of cultural and social projects conducted with the help of visiting scholars, artists, and professionals (representing disciplines such as visual and performing arts, architecture, biological and social sciences), conservancy specialists, and representatives of creative industry fields.To realize these goals we need to create a diverse international constellation of partners and friends of the Granary.We propose to hold public discussions regarding its future architectural design and programming while the Granary undergoes renovation.

We hope that through a series of carefully curated symposia which we call (P)Articipation Grainstormings and through public lectures and workshops, we will be able to jointly develop ideas about the future functions of the building and propose a diversified cultural program. The series of meetings and workshops will be designated both for visiting artists and academics but will also try to be as inclusive and engaging for local inhabitants. Apart from holding academically disciplined symposia discussing cooperation practice of architects, artists and local activists( three A’s) in rural vs. urban settings, the project will also be centered on accessible  workshops in small and intimate group settings allowing artists and local residents to pause their daily life and join in conversation, collaborative thinking, and experimentation.

W maju 2021 roku w wyniku przetargu zorganizowanego przez niewielką gminę Drawsko Pomorskie w północno-zachodniej Polsce Fundacja Warsaw Bauhaus nabyła pierwszy projekt architektoniczny Waltera Gropiusa, założyciela Bauhausu. Spichlerz został zbudowany w 1906 roku w Jankowie Pomorskim (liczącej obecnie niespełna 500 mieszkańców wsi położonej w powiecie drawskim) i przez długi czas stał pusty. Chcemy ten znaczący obiekt oraz jego otoczenie zrewitalizować dzięki współpracy artystów, działaczy kultury, naukowców, lokalnych aktywistów oraz mieszkańców regionu. Planujemy w nim wiele potencjalnych funkcji, m.in. stworzenie (M)Uzeum Utopii i Architektury.

Naszym celem jest stworzenie w odrestaurowanym Spichlerzu tętniącego życiem międzynarodowego, multidyscyplinarnego centrum, które pełniłoby rolę miejsca spotkań, oferując szeroki wachlarz projektów artystycznych i społecznych prowadzonych z pomocą wizytujących badaczy, rezydujących artystów i profesjonalistów reprezentujących takie dyscypliny jak: sztuki wizualne i performatywne, architektura, nauki przyrodnicze i społeczne, konserwacja zabytków, ochrona przyrody czy branże kreatywne. Aby zrealizować te ambitne cele, potrzebujemy stworzyć zróżnicowaną, międzynarodową konstelację partnerów i przyjaciół Spichlerza. Dlatego chcemy zreaalizować publiczne dyskusje na temat przyszłego projektu architektonicznego i programu działań artystyczno-edukacyjnych.

Mamy nadzieję, że poprzez serię koncepcyjnych sympozjów, które nazywamy (P)Articipation Grainstormings (ponieważ jest to burza mózgów na temat przyszłości Spichlerza) oraz poprzez publiczne wykłady i warsztaty będziemy w stanie wspólnie wypracować pomysły na przyszłe funkcje budynku i zaproponować zróżnicowany program kulturalny. Sympozja będą koncentrować się na możliwej współpracy architektów, artystów i lokalnych aktywistów (trzy x A) w środowisku wiejskim i miejskim. Cykl spotkań i warsztatów będzie przeznaczony zarówno dla przyjezdnych artystów i naukowców (wśród których znajdą się również zaproszeni polscy architekci i artyści), jak również będziemy dbali, aby był jak najbardziej integrujący i angażujący dla lokalnych mieszkańców.

Program będzie wzbogacony o rozmowy, spacery i warsztaty w niewielkich grupach, pozwalających artystom i mieszkańcom zatrzymać się w codziennym życiu i włączyć się we wspólne myślenie i eksperymentowanie. Każde (P)Articipation Grainstorming będzie gościć od pięciu do dziesięciu uczestników z amerykańskiego środowiska akademickiego oraz odpowiednią liczbę polskich odpowiedników z uczelni artystycznych i architektonicznych ze Szczecina, Warszawy, Poznania i Torunia, a także przedstawicieli regionalnego biura konserwatora zabytków. Liczba Grainstormingów będzie zależała od zapewnienia odpowiedniego finansowania, ale przewidujemy zorganizowanie co najmniej trzech takich sesji.

Chcemy stworzyć ogólnodostępnego forum, które stanowiłoby platformę wymiany poświęconą praktycznym i teoretycznym badaniom nad ekologiczną, modułową i ekonomicznie zrównoważoną architekturą. Proponowane obszary eksploracji obejmują praktykę twórczej współpracy / zrównoważone siedlisko twórcze / niezależną edukację / ekosystem kulturalno-społeczny.

Wreszcie, najistotniejszym celem tego wieloletniego projektu jest wzmocnienie lokalnej społeczności poprzez dodatkowy impuls ekonomiczny: od zaproszenia do projektów rzemieślniczych, w których mogą być zatrudnione osoby z lokalnej społeczności po rozmowy o partnerstwie z niektórymi lokalnymi firmami w zakresie projektów eko-budowlanych.

Dodatkowym będzie oferta różnorodnych zajęć artystycznych i rzemieślniczych dla dzieci i młodzieży.