Gropius Granary: InteGRation Meeting

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Fundacja Warsaw Bauhaus, the new owner of Walter Gropius Granary 
at Jankowo near Drawsko Pomorskie
organized a unique 
InteGRation Meeting at the GRopius GRanary
on September 26,2021


On that sunny day over 200 visitors came both from Jankowo village, from the nearby Drawsko, but also from the entire Western Pomerania Region  and other cities, including Warsaw
We spoke about the Granary’s past
About Walter Gropius private and professional life..
there was dance and music provided both by a local group DIABAZ and by invited artists:
Half of the String Quartet : Neobaltic Orchestra
Dolore$
and the real ghosts of Alma Mahler and Walter Gropius who appeared  drawn by the activities
we mounted a local Happening Orchestra
invited women, men and children to participate in making mushroom dishes
ran silkscreening workshops Silkscreening the Granary

served pierogis, mushroom soups and homemade local breads 
there was the first edition of THE INTERNATIONAL FESTIVAL OF MUSHROOMS

including w photo-graphic exhibition +Games + art competition  
Bruno Schulz + Witkacy + Tadeusz Kantor inspired the Panoramic happening of Landscape and Fungi

Fundacja Warsaw Bauhaus, nowy Opiekun Spichlerza Waltera Gropiusa 
w Jankowie koło Drawska Pomorskiego zorganizowała
spotKANIE inteGRAcyjne przy Spichlerzu Gropiusa
w dniu 26 września 2021 (niedziela), godz. 15:00-18:00
W programie odbyło się:
kilka krótkich wystąpień o Spichlerzu, jego przeszłości i przyszłości…
atrakcje muzyczno-taneczne
połowa kwartetu smyczkowego
orkiestra happeningowa 
atrakcje partycypacyjne, w tym Sitodrukiem o Spichlerzu
Pierwszy Miedzynarodowy Festiwal Grzybów: wystawa foto-graficzna + gry i zabawy
Panoramiczny Happening KrajObrazowo-Grzybowy (wg trio: Bruno Schulz + Witkacy + Tadeusz Kantor)  
atrakcje kulinarne: przeróżne z grzybkami

Fundacja Warsaw Bauhaus, the new owner of Walter Gropius Granary 
at Jankowo near Drawsko Pomorskie
organized a unique 
InteGRation Meeting at the GRopius GRanary
on September 26,2021


On that sunny day over 200 visitors came both from Jankowo village, from the nearby Drawsko, but also from the entire Western Pomerania Region  and other cities, including Warsaw
We spoke about the Granary’s past
About Walter Gropius private and professional life..
there was dance and music provided both by a local group DIABAZ and by invited artists:
Half of the String Quartet : Neobaltic Orchestra
Dolore$
and the real ghosts of Alma Mahler and Walter Gropius who appeared  drawn by the activities
we mounted a local Happening Orchestra
invited women, men and children to participate in making mushroom dishes
ran silkscreening workshops Silkscreening the Granary

served pierogis, mushroom soups and homemade local breads 
there was the first edition of THE INTERNATIONAL FESTIVAL OF MUSHROOMS

including w photo-graphic exhibition +Games + art competition  
Bruno Schulz + Witkacy + Tadeusz Kantor inspired the Panoramic happening of Landscape and Fungi 

Projekt “Spichlerz Waltera Gropiusa”, dofinansowany w ramach programu Wspólnie dla dziedzictwa Narodowego Instytutu Dziedzictwa jest pierwszym etapem w długofalowym procesie rewitalizacji architektoniczno-społecznej Spichlerza, zmierzającym do zachowania historycznej zabudowy oraz nadania jej nowej, kulturotwórczej funkcji. Projekt obejmuje działania edukacyjne prowadzące do zwiększenia świadomości społecznej wartości dziedzictwa oraz wzmacniania społecznej woli zachowania dziedzictwa i korzystania z jego wartości oraz prace porządkowe i zabezpieczające, prowadzące do utrwalenia, uczytelnienia oraz zachowania substancji i wartości zabytku.

Głównym celem niniejszego zadania jest rozpoczęcie prac rewitalizacyjnych (w perspektywie architektonicznej i społecznej) Spichlerza Waltera Gropiusa oraz jego najbliższego otoczenia:
1. podniesienie świadomości społecznej w zakresie wartości dziedzictwa kulturowego poprzez realizację działań edukacyjnych (spotkania/prelekcje) oraz projekt i montaż tablicy informacyjnej
2. podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru, na terenie którego realizowane jest działanie, poprzez współpracę z urzędem gminy oraz promocję projektu na arenie międzynarodowej;
3. pozytywny wpływ na jakość życia mieszkańców obszaru, na terenie którego realizowane jest Zadanie: podkreślanie potencjału rozwojowego, możliwość uczestniczenia w wydarzeniach artystycznych i edukacyjnych, zwiększenie zainteresowania turystycznego regionem, docelowo stworzenie regionalnego centrum rzemiosła łączącego tradycyjne techniki z nowoczesnym designem, stworzenie miejsc pracy dla mieszkańców Jankowa i okolicznych miejscowości
4. rozwój kapitału społecznego wynikający z realizacji Zadania: budowanie relacji nie tylko pomiędzy mieszkańcami a twórcami, lecz także w ramach społeczności
5. upowszechnienie idei społecznego zaangażowania w ochronę i opiekę nad dziedzictwem kulturowym poprzez zaangażowanie wolontariuszy oraz zaproszenie mieszkańców do bycia “ambasadorami” projektu.

W długofalowej perspektywie zadanie to jest pierwszym etapem procesu rewitalizacji architektonicznej i społecznej Spichlerza Waltera Gropiusa poprzez utworzenie w nim centrum kulturalno-edukacyjnego pod roboczą nazwą Muzeum Architektury i Utopii.


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Leave a Reply

%d