What Eats Krzysztof G.?

[PL] W ramach cyklu Tandemy Twórcze zapraszamy na spotkanie z reżyserem teatralnym Krzysztofem Garbaczewskim połączone z filmową prezentacją jego twórczości.
Z kim pracuje?
Jakie procesy twórcze go interesują?
Krzysztof odpowie na wszystkie (zwłaszcza!) niewygodne pytania.
Spotkanie poprowadzą wspólnie Piotr Gruszczynski i Joanna Klass

[ENG] Creative Tandems cycle presents:
Meet an unusual artist/theatre director – Krzysztof Garbaczewski. He will share his work/ideas/ show fragments of his work/ answer all your inconvenient questions!
Conversation moderated by Piotr Gruszczyński and Joanna Klass

12.10.2016, godz. 20:00

Organizatorzy: Fundacja Warsaw Bauhaus
Lokal wykorzystywany na cele kulturalne dzięki wsparciu m. st. Warszawy Dzielnicy Śródmieście
Projekt CURIE CITY – eksperymentalny inkubator sztuki w Warszawie finansowany ze środków m.st. Warszawy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s